Tersine mühendislik kavramı günümüzde oldukça çok kullanılmaya başlamıştır.Tersine mühendislik kısaca var olan bir üründen geriye doğru gitmek yani var olan bir ürünün çeşitli tekniklerle imalat aşamalarının geriye dönük belirlenmesidir denilebilir.Tersine mühendislikte ürünün 3 boyutlu olarak taranıp bilgisayar ortamına aktarılması çok kullanılan bir yöntemdir.

outillage rapide  engineer_home  reverseengineering

Elinizde bulunan ancak nasıl imal edildiğini bilmediğiniz ,elinizde herhangi bir teknik dökümanın (teknik resim,proje v.s.) bulunmadığı durumlarda tersine mühendislik yöntemleri ile o ürünün aynısını yapmak ya da üzerinde istediğiniz gibi değişikliklerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Seri üretime geçmek istediğimiz ancak elimizde sadece numunesi ya da modeli olan parçalar olabilir. Bu parçaların CAD çizimleri olmadığı için ne tasarım değişikliği ne de kalıp yaptırma olanağımız olmayabilir. Parçalar üzerinden ölçü alarak CAD çizimi yapmak hem uzun sürecek hem de sağlıklı olmayacaktır.

İşte böyle bir durumda optik tarama yöntemiyle taranan numune parça üzerinden günler hatta saatler içerisinde CAD data elde edilebilir. Böylece en sağlıklı biçimde CAD çizimi örneğinden sapma olmaksızın yaratılmış olur ve bu çizim ile kalıp yaptırabilir veya tasarım değişikliklerinizi uygulayabilirsiniz.

Örnek Çalışma:

Bir ayakkabı tabanının 3 boyutlu tarama - meshleme - yüzey oluşturma ve katı modelleme aşamaları :

Bu çalışma elle yapılmış prototip bir ayakkabı tabanının 3b lazer tarama yöntemi ile 3 boyutlu taranarak cad ortamına aktarılması,tarama datasının işlenmesi yüzey ve katı modelleme ile ürün üzerindeki düzeltmelerden sonra kalıplanmaya hazır katı modelin oluşturulmasıyla son bulmuştur.

  

3 Boyutlu Tarama & Modelleme Hizmetleri

Bornova,İzmir,Türkiye

 

 

3D Baskı galeri

API –>