Olympos Tasarım; heykel, Rölyef v.b objelerin 3D taraması, modellemesi ve 3D prototip imalatı konusunda profesyonel hizmetler sunar.

3D temassız optik tarama sisteminin avantajları şunlardır;

• Taranan numune data üzerinden CAD data elde edilebilir.

• Objeye temas edilmeden ölçüm işleminin gerçekleşmesi ile her türlü doku ve sertlikteki malzemenin -sünger, tekstil, deri, lastik …- güvenle ölçümü,  

• Yüzbinler veya milyonlarca nokta ile sayısallaşan parça geometrisinin bir bütün olarak ele alınması ile farklı açı ve konumlarda muayene, kritik bölgelerden kesitler alma imkanı,

• CAD veri ile çakıştırılarak çekme, form değişiklikleri, aşınma gibi deformasyonların, geometrik farklılıkların hızlı ölçümü,

• Dar veya ulaşılması zor kısımlara kolayca erişim ile prob hataları ve sorunlarının ortadan   kalkması,

• Elde edilen yüzbinlerce nokta ile geometrik toleransların istatistiksel değerlendirmeler altında kolay ve güvenle ölçülebiliyor olması,

• Herhangi bir aparat vs. gerektirmeden serbest konumda uygulama ile değişik bağlamalardan doğan ölçme hatalarının ortadan kalkması,

• Farklı özellik ve karakterlerde değişik ölçme aletlerine gerek duyulmaksızın tek bir hassasiyet değeri içinde ölçümün tamamlanması,

• Mobil düzen ile ağır, hacimli veya kıymetli parçaların yerinde ölçümü.

 

3D Baskı galeri

API –>