son derece efektif  olan 3D optik tarama teknolojisi zaman/maliyet/hassasiyet ilişkisi içinde değerlendirildiğinde önemli ölçüde kolaylık ve katma değer kazandıracaktır.
Seri üretime geçmek istediğimiz ancak elimizde sadece numunesi ya da modeli olan parçalar olabilir. Bu parçaların CAD çizimleri olmadığı için ne tasarım değişikliği ne de
kalıp yaptırma olanağımız olmayabilir. Parçalar üzerinden ölçü alarak CAD çizimi yapmak hem uzun sürecek hem de sağlıklı olmayacaktır.İşte böyle bir durumda optik
tarama yöntemiyle taranan numune parça üzerinden saatler içerisinde CAD data elde edilebilir. Böylece en sağlıklı biçimde CAD çizimi örneğinden sapma olmaksızın yaratılmış olur ve bu çizim ile kalıp yaptırabilir veya tasarım değişikliklerinizi uygulayabilirsiniz.

Taban Kalıbı Üreticileri İçin Kolaylık
3D optık tarama sayesinde uygun CAD araçlarını kullanarak karmaşık taban, uç nokta ve topuk şekilleri elde edebilir; kısa bir süre içinde bir kalıp oluşturmak
için tam tersi tasarımı uygulayabilirsiniz. olympos tasarım, üreticilerin tasarımlarını tamamlanmış bir ürüne daha hızlı bir şekilde dönüştürmeye yardımcı olur.
3D optik tarama ile, yalnızca birkaç adımda, üretilecek olan topuk modelinin hatasız bir dijital parça muayenesi hızlı, güvenli ve düşük maliyetlerle gerçekleşmektedir.

Optik tarama yöntemi ile ölçümün diğer sistemlere göre başlıca avantajları şunlardır:
• Taranan numune data üzerinden CAD data elde edilebilir.
• Objeye temas edilmeden ölçüm işleminin gerçekleşmesi ile her türlü doku ve
   sertlikteki malzemenin -sünger, tekstil, deri, lastik …- güvenle ölçümü,  
• Yüzbinler veya milyonlarca nokta ile sayısallaşan parça geometrisinin bir bütün olarak
  ele alınması ile farklı açı ve konumlarda muayene, kritik bölgelerden kesitler alma
   imkanı,
• CAD veri ile çakıştırılarak çekme, form değişiklikleri, aşınma gibi deformasyonların,
   geometrik farklılıkların hızlı ölçümü,
• Dar veya ulaşılması zor kısımlara kolayca erişim ile prob hataları ve sorunlarının
  ortadan   kalkması,
• Elde edilen yüzbinlerce nokta ile geometrik toleransların istatistiksel değerlendirmeler
   altında kolay ve güvenle ölçülebiliyor olması,
• Herhangi bir aparat vs. gerektirmeden serbest konumda uygulama ile değişik
   bağlamalardan doğan ölçme hatalarının ortadan kalkması,
• Farklı özellik ve karakterlerde değişik ölçme aletlerine gerek duyulmaksızın tek bir
   hassasiyet değeri içinde ölçümün tamamlanması,
• Mobil düzen ile ağır, hacimli veya kıymetli parçaların yerinde ölçümü. 

3D Baskı galeri

API –>